websphere:jython

  • Commande Jython

Se connecter en jython

wsadmin.sh -lang jython -f <file>


List Application Server

AdminTask.listServers('[-serverType APPLICATION_SERVER ]')

Remove Server

AdminTask.deleteServer( '[ -nodeName NodeGWF01 -serverName AsJGWF_WKF02 ]' )

Add Server

AdminConfig.create('Server', mynode, ['name', 'AsJGWF_WKF02'])
AdminTask.createApplicationServer ( mynode , ['-name', 'test1', '-templateName', 'default']) 

en JACL

$AdminTask createApplicationServer mynode {-name <servername> -templateName default}

Save config

AdminConfig.save()